MENU
Úvod
O spoločnosti
Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť PC-DIR Real, s.r.o., vznikla v roku 1998 rozdelením PC-DIR, s.r.o., od roku 1990 významného systémového integrátora a dodávateľa niekoľkých desiatok inštalácií SAP a veľkých IT projektov do najvýznamnejších firiem v ČR. PC-DIR, s.r.o., sa stal v roku 1998 súčasťou koncernu Fujitsu.

V minulých rokoch sa PC-DIR Real s.r.o. zameral najmä na IT školenia a za dobu svojej existencie vyškolil viac ako 23 000 poslucháčov. V tejto oblasti dlhodobo ponúkame kvalitné služby a na trhu sme si získali neprehliadnuteľné postavenie.

Školiace stredisko profituje zo zázemia a finančnej stability spoločnosti. Snažíme sa, aby to bolo vidieť aj na našich školeniach a to nielen v počte a vybavení našich učební a komplexného zázemia pre našich klientov. Naši lektori nie sú ani študenti ani teoretici, ale ľudia úzko spojení s praxou a ochotní podeliť sa o svoje mnohoročné skúsenosti, pripravení odpovedať na najzložitejšie otázky a pomáhať často pri riešení náročných problémov zákazníkov.

Väčšina našich lektorov absolvovala špeciálny firemný výcvik a okrem pedagogických schopností majú väčšinou nadpriemerné prezentačné zručnosti. Pozorne načúvame našim zákazníkom a snažíme sa organizovať naše kurzy s maximálnym prihliadnutím na ich potreby a požiadavky.

Okrem Manažérskych kurzov, Projektového riadenia a vybratých služieb SAP sa venujeme prevažne školeniu používateľov aj profesionálov ICT.

Okrem štandardných školení sme pripravení v zákazníckych kurzoch prispôsobiť ich obsah potrebám účastníkov s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka.

Pre potreby vzdelávania slúžia naše školiace priestory v Prahe aj vlastná moderná budova v Brne, kde máme 6 plne vybavených učební, ktoré tiež prenajímame. Naša mobilná učebňa nám umožňuje operatívne pôsobiť kdekoľvek v ČR a v zahraničí.

Naša ponuka predstavuje vyše 600 školení z nasledujúcich oblastí ICT: Microsoft, IBM, HP, Cisco, Citrix, SAP, 3COM, VMware, Check Point, Oracle, Linux / Unix/AIX, Internet, bezpečnosť IT, komunikačné a VoIP technológie, grafika a DTP a i. Kompletnú ponuku kurzov nájdete na www.pcdir.cz/Kategorie.aspx.

Tieto kurzy možno rozdeliť do nasledujúcich oblastí:

ICT školenie

 • Operačné systémy (MS Windows, MS Windows Server, Linux, Unix, AIX,HP-UX)
 • Databázy (MS SQL, Oracle, Sybase, IBM DB2)
 • Kancelárske aplikácie (MS Office, OpenOffice)
 • Programovanie (jazyky C/C++, HTML, Java, .NET, PHP, CSS, MS SQL a Visual Basic, MySQL, PERL, ABAP, programovanie aplikácií pre mobilné zariadenia v prostredí Android, iOS, Windows a i.)
 • Grafické programy (Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad, 3DsS MAX, Pinnacle studio a pod.)
 • Bezpečnosť IT, internet
 • Virtualizácie (VMWare, Citrix, Hyper-V)
 • Metodika riadenia procesov a projektov ICT (ITIL, PRINCE2, AcceleratedSAP)
 • Siete a komunikácie (Citrix, Cisco, MS Exchange Server, Novell a i.)
 • Informačné systémy
  • Microsoft Dynamics (zákaznícke školenia)
  • SAP (workshopy, zákaznícke kurzy napr. CRM,IS-U, základy logistiky, služby a školenia a pod.)
 • Rekvalifikačné kurzy
  • špeciálne kurzy pre prípravu IT odborníkov na vybraté pozície
   • bázista SAP, Linux/Unix/AIX aj.
   • programovanie mobilných aplikácií v prostredí iOS, Android, Windows a pod.
  • SAP – akreditované školenie pre Úrady práce, rekvalifikačné školenia pre vybraté pracovné pozície a i.