MENU
Úvod
O spoločnosti
Prečo práve my

Prečo práve my

Prečo sa vzdelávať práve u nás?

Ponúkame vám desať dobrých dôvodov, prečo si zo širokej palety školiacich stredísk vybrať práve firmu PC-DIR Real, s. r. o.

1. TRADÍCIE A SKÚSENOSTI

Školiace stredisko PC-DIR Real, s. r. o., pôsobí v oblasti vzdelávania už vyše 15 rokov. Na základe získaných skúseností a spätnej väzby zákazníkov si Školiace stredisko vypracovalo učebné osnovy so zameraním na praktickú využiteľnosť získaných poznatkov a zručností.

2. UCELENÁ PONUKA ŠKOLENÍ

Školiace stredisko PC-DIR Real, s. r. o., ponúka kvalitné počítačové kurzy ako pre používateľov, tak aj top IT expertov (programátorov, grafikov, správcov sietí a systémov). Aktuálne je to vyše 600 druhov školení produktov Microsoft, IBM, HP, Cisco, Citrix, Oracle, SUN, Novell, VMware, Check Point, Linux, Unix a ďalej školenia v oblasti internetu, bezpečnosti IT, komunikačných technológií a VoIP, DTP, grafiky a informačných systémov (SAP, MS Dynamics). Na základe dopytu terajších klientov Školiaceho centra bola štandardná ponuka školení rozšírená o kurzy zamerané na Soft Skills. Konkrétne ide o kurzy v oblasti rozvoja osobnosti, komunikácie, prezentácie, koučingu, obchodných a manažérskych zručností a pod. Ponuku školení priebežne rozvíjame v súlade s potrebami trhu a vývojom ľudského poznania.

3. KVALITNÝ LEKTORSKÝ TÍM

Školiace stredisko disponuje stálym tímom pedagogicky zdatných a vysoko erudovaných odborníkov s bohatými praktickými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, znalých moderných metód a postupov, ktorí vám ochotne a zasvätene zodpovedia aj otázky nad rámec predpísaných osnov kurzu.

4. DÔRAZ NA SPOJENIE S PRAXOU

Školiace stredisko PC-DIR Real, s. r. o. využíva pre školenie množstvo softvérových inžinierov špičkových IT firiem, ktorí denne používajú školené produkty pre vývoj a správu rozsiahlych sietí a systémov a spoznajú teda danú problematiku vo veľmi širokých súvislostiach. Nejdeme cestou najímania študentov a relatívne lacnej pracovnej sily pre zabezpečenie kurzov a dbáme na to, aby profesionalita lektorov garantovala kvalitu a spojenie s praxou a realitou. Z toho plynúcou intenzitou a efektivitou školenia sa zásadne odlišujeme od množstva iných školiacich stredísk a navyše tak šetríme našim študentom vynaložené finančné aj časové prostriedky.

5. MODERNÉ PRIESTORY PRE VÝUČBU

Kurzy Školiaceho strediska PC-DIR Real, s. r. o., prebiehajú v moderne vybavených počítačových učebniach v novej firemnej budove v centre Brna. Našim zákazníkom sú k dispozícii aj učebne v Prahe a Bratislave. Technické vybavenie a projekčnú techniku ​​priebežne modernizujeme; rýchle pripojenie na internet a klimatizácia v učebniach sú samozrejmosťou.

6. ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY V CENE ŠKOLENIA

Neoddeliteľnou súčasťou kurzov Školiaceho strediska sú originálne študentské príručky obsahujúce preberanú látku, praktické cvičenia a príklady. Študenti navyše dostanú ku každému kurzu aj príslušnú
publikáciu niektorého renomovaného vydavateľstva počítačovej literatúry, a to vždy v cene kurzu. Ďalej si môže každý účastník kurzu priobjednať s 10% zľavou ďalšiu na trhu dostupnú literatúru. Ako podporné študijné materiály ponúkame tiež množstvo príkladov, utilít a makier zadarmo na stiahnutie z nášho WEBu.

7. AUTORIZOVANÉ ŠKOLENIA

Sme autorizovaný Microsoft Learning Partner (Silver) a  zaisťujeme vysoko odborné školenia v oblasti sietí a operačných systémov Microsoft, vrátane kurzov MOC. Ďalej zabezpečujeme testy a certifikácie znalostí na základe certifikačnej autority Pearson VUE. Ďalej ponúkame zákazníkom vstupné testy pre ich ľahšie umiestnenie do skupín so zodpovedajúcou úrovňou znalostí a aj záverečné testy pre meranie celkovej efektivity kurzu. Niektorí naši lektori sú držiteľmi rôznych certifikátov SW firiem vrátane certifikátu ECDL a sú teda plne kompetentní pripraviť našich študentov na tieto testy. Súčasťou našej ponuky je aj komplexný rekvalifikačný program pre všetkých, ktorí potrebujú získať základy počítačovej gramotnosti.

8. ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA

Naše školiace stredisko okrem skupinových školení vykonáva individuálne konzultácie a zákaznícke školenia pre jedného či dvoch, príp. aj viacerých študentov. Kvalita takéhoto kurzu je výrazne vyššia, pretože lektor môže prispôsobiť náplň i tempo výučby presne vašim konkrétnym potrebám a vstupným znalostiam. Ponúkame aj možnosť školenia priamo u zákazníka s individuálnou cenovou kalkuláciou, ktoré šetrí náklady na dochádzanie a prípadné ubytovanie študentov. V prípade potreby alebo záujmu našich klientov sme pripravení naše kurzy realizovať vanglickom jazyku.

9. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Každému účastníkovi kurzu je k dispozícii občerstvenie po celú dobu školenia vrátane obeda  v jednej z kvalitných neďalekých reštaurácií, a to všetko v cene kurzu.  Príjemná atmosféra a pohodlie sú samozrejmosťou na všetkých našich školeniach. Na požiadanie zabezpečíme účastníkom kurzov aj rezerváciu ubytovania. Na školeniach často naši klienti získavajú navyše zaujímavé kontakty na odborníkov, s ktorými následne spolupracujú aj nad rámec vlastných školení.

10. OCHRANA INVESTÍCIÍ A PRIAZNIVÉ CENY

Školiace stredisko PC-DIR Real, s. r. o. so snahou maximálne uspokojiť svojich kientov starostlivo analyzuje marketingovú situáciu na trhu a ponúka svoje kurzy za čo najpriaznivejšie ceny a navyše absolventom svojich školení poskytuje veľmi zaujímavé cenové zvýhodnenia  a ďalšie bonusy. V rámci akcie Záruka získaných znalostí ponúkame každému možnosť si zadarmo absolvovaný kurz alebo jeho časť zopakovať v termíne navrhnutom Školiacim strediskom.