MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk XML - základy
new záujem o kurz

Jazyk XML - základy (XML0)

Tento dvoudenní kurz seznámí účastníky s velice populárním a široce používaným značkovacím jazykem XML (eXtensible Markup Language). Probírána jsou témata od úplných základů syntaxe a struktury XML dokumentů, přes jmenné prostory, možnosti parserů, adresace s využitím XPath, XLink a XPointer, až po dotazování se na XML data pomocí XQuery, varianty dotazovacího jazyka podobného s SQL pro databáze. Účastníci se rovněž naučí základy zobrazení a formátování XML dat pomocí XSL:FO a XMLT. Po absolvování budou mít posluchači ideální základ pro praktické využití jazyka XML v nejrůznějších oblastech a aplikacích, stejně jako pro další rozvoj získaných zkušeností.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníXML
W3C

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Představení jazyka XML - historie, vývoj, související jazyky, oblasti použití, výhody , editory
  • Syntaxe - startovací a ukončovací značka, atributy, entity, komentáře, procesní instrukce, CDATA
  • Znakové sady - mezinárodní podpora, UNICODE, další znakové sady (UTF-8, UTF-16, Windows-1250, iso-8859-2, atd.)
  • XML dokument - struktura, jmenné konvence, Document Type Definition (DTD), validace, XML Schema, praktická doporučení
  • Parsery - přehled parserů, jejich funkce, DOM (Document Object Model), SAX (Simple API for XML)
  • Jmenné prostory (Namespaces) - princip, použití, kombinace různých jazyků, XHTML, SVG, CML apod.
  • Adresace a odkazy - XPath, XLink, XPointer
  • Dotazování se na XML data - úvod do XQuery, srovnání s SQL
  • Zobrazení XML dat - XSL:FO (XSL Formating Objects), využití CSS stylování, XSL Transformations a XPath, konverze XML do jiného formátu

Predpokladané znalosti: Znalost principů značkovacích jazyků, ideálně HTML

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: