MENU
Úvod
Kurzy
Efektívne postupy návrhu IS pomocou UML a OOP
záujem o kurz

Efektívne postupy návrhu IS pomocou UML a OOP (UMLOOP)

Absolvent získává praktické znalosti v oblasti tvorby IS pomocí OOP a UML (Unified Modeling Language) a to velmi intenzivní formou. Cílem kurzu je absolventy nejen seznámit se syntaxí jazyka UML jako standardu notace objektového modelování, ale také naučit účastníky objektově myslet, objektově tvořit a na základě příkladů z praxe také prakticky objekty používat a to jak v OO analýze, tak v OO návrhu.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Unified Modeling Language

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 5 dní

Náplň kurzu:

  • OBJEKTOVÉ PARADIGMA
  • JAK JSOU DEFINOVÁNY FÁZE ANALÝZY, DESIGNU A KÓDU
  • JAK POUŽÍT SYNTAXI CLASS DIAGRAMU PRO SPRÁVNÝ A EFEKTIVNÍ NÁVRH IS
  • ZÁKLADNÍ POJMY Z OOP A DESIGN PATTERNS
  • PŘEHLED DIAGRAMŮ MODELOVACÍHO JAZYKA UML A JEJICH PRAKTICKÉ POUŽITÍ
  • STAVBA A SYNTAXE JAZYKA UML
  • POUŽITÍ, SYNTAXE A DOPORUČENÝ POSTUP TVORBY USE CASE DIAGRAMU

Predpokladané znalosti:

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.