MENU
Úvod
Kurzy
Team Foundation Server - instalace a konfigurace
záujem o kurz

Team Foundation Server - instalace a konfigurace (TFS)

Tento dvoudenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a administraci serveru Microsoft Visual Studio Team Foundation Server. Kurz se zaměřuje na detaily instalace a následné konfigurace, týmové projekty, pracovní položky, řízení verzí, tvorbu týmu a reporting. Školení je vhodně především pro profesionály, kteří instalují a konfigurují Microsoft Team Foundation Servery a Team System projekty.

Kurz je zaradený v kategórii: Programování.NET
Microsoft

Náročnosť kurzu: expert

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Instalace a konfigurace Team Foundation Serveru
 • - Návrh nasazení TFS
 • - Příprava instalace
 • - Proces instalace a následné ověření
 • - Konfigurace komponent
 • Administrace instancí Team Foundation Serveru a projektů
 • - Správa instancí TFS
 • - správa projektů (Team Projects)
 • - Konfigurace ověřování a zabezpeční pro TFS
 • - Správa TFS uživatelů a jejich skupin
 • - Správa dostupnosti a kontrola stavu TFS
 • - Plánování obnovy po havárii
 • Administrace a úprava procesních šablon (Process Templates)
 • - Správa šablon
 • - Správa Process Guidance
 • - Vytváření položek pomocí Work Item Query Language (WIQL) dotazů
 • - Úprava Work Item Types
 • - Modifying a Work Item Type Workflow
 • Řízení verzí TFS (Team Foundation Version Control)
 • - Nastavení řízení verzí TFS
 • - Práce s řízením verzí TFS
 • - Pokročilé funkce
 • - Rozšiřitelnost
 • Administering Team Foundation Build
 • - Úvod
 • - Konfigurace definic
 • - Spuštění
 • - Rozšiřitelnost
 • Správa Team Projectu a reporting
 • - Přehled možností reportování
 • Testování
 • - Spouštění unit testů
 • - Automatické testování uživatelského rozhraní
 • - Manuální testování uživatelského rozhraní
 • - Exploratory testing
 • Nasazení aplikací (deployment)
 • - Infrastruktura pro nasazení aplikací
 • - Základní pojmy (release definition, release, environment, deployment group)
 • - Praktický příklad nasazení aplikace
 • Wiki
 • - Vytváření stránek
 • - Verzování
 • - Integrace s dalšími komponentami TFS (work items, uživatelé apod.)

Predpokladané znalosti:
Zkušenosti s některým .NET jazykem (VB.NET/C#)
Zkušenosti s MS Visual Studio Team System
Zkušenosti s vývojem aplikací v týmu
Zkušenosti s prostředím Visual Studio, Windows SharePoint Services 2.0, and SQL Reporting Services

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.