MENU
Úvod
Kurzy
Programátor - REKVALIFIKACE
záujem o kurz

Programátor - REKVALIFIKACE (RK6)

Absolvent kurzu ovládá programovací jazyk C, jak ho implementuje norma ANSI, dále ovládá základní znalosti objektového programování pomocí jazyka C++.
Především je však kladen důraz na seznámení se s vytvářením aplikací pomocí technologii jazyka Java, jakožto velice poptávaným artiklem na trhu práce.

Tento program je akreditován MŠMT jako rekvalifikační program na pracovní pozici Programátor v celkové hodinové dotaci 160hod.
Pro splní podmínky uvedené v § 57 odst. 1 písm d) zákona o DPH (má akreditaci MŠMT a provádí činnost za účelem rekvalifikace), je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně činnost poskytovaná podle tohoto ustanovení i samoplátcům, kteří nejsou v evidenci úřadu práce.

Kurz je zaradený v kategóriách: Programování
Rekvalifikace IT
Ostatní

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 21 dní

Náplň kurzu:

 • Obecný jazyk C – úvod do programování (C1)
 • Absolvent modulu ovládá základní znalosti programovacího jazyka C dle normy ANSI.
 • Jazyk C++ - objektově orientované programování (C2)
 • Absolvent modulu ovládá základy objektově orientovaného programování v jazyce C++.
 • Vývoj v prostředí .NET – C#, ADO, ASP (NET)
 • Absolvent modulu ovládá vývoj aplikací v .NET Framework v jazyce C# a ASP. Umí dále vytvářet formuláře pro Windows, ovládací prvky, událost. procedury, používat .NET a COM komponenty, ladit a zabezpečovat aplikace atd.
 • Programování ve VBA (pro aplikaci MS Excel) (MSE3)
 • Absolvent modulu umí jak nahrávat, spouštět a organizovat makra, tak psát vlastní kód v jazyku Visual Basic for Applications.
 • Jazyk JAVA - základy programování (JAV1)
 • Absolvent modulu ovládá koncepty objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Umí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java.
 • JAVA EE pro WWW aplikace, JAVA Server Faces(JEE)
 • Absolvent modulu ovládá technologie JAVA EE (Enterprise Edition) včetně technologií Java Server Pages a Java Server Faces.

Predpokladané znalosti: Dobrá znalost práce na PC na uživatelské úrovni v prostředí MS Windows.

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.