MENU
Úvod
Kurzy
Programování v prostředí Qt, QML a úvod do neuronových sítí
new záujem o kurz

Programování v prostředí Qt, QML a úvod do neuronových sítí (QT3)

Knihovna Qt není pouze C++ a klasické programování if-then-else. QML a QtQuick je prostředek pro návrh moderního grafického uživatelského rozhraní. Svými grafickými možnostmi je daleko před Qt a QWidgets (probírají se v kurzech programování v Qt C++). Pomocí QML a QtQuick je možné vytvářet aplikace pro dotykové displeje, mobilní telefony, tablety i pro desktop. QML může být bližší webovým návrhářům, než programátorům v C++ - zápis kódu je deklarativní, procedurální části se programují v JavaScriptu. QML zavádí do Qt rozdělení rolí známé z webového vývoje: frontend a backend, kde každá z rolí klade na programátora jiné nároky (GUI, UX vs databáze, zpracování dat atd). Deklarativní zápis QML se liší od procedurálních jazyků (C++, Java a další), v kurzu je proto kladený důraz na pochopení a procvičení konceptů jazyka QML.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníQt
Qt Development Frameworks

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Seznámení s QML a QtQuick, seznámení s prostředím QtCreator.
  • Moduly QML - co vše lze s QML dělat na různých platformách.
  • Vysvětlení a praktické nacvičení konceptů QML: třídy, pozicování na obrazovce, signály a sloty, transformace, stavy a jejich přechody, vrstvy, grafické efekty, animace.
  • Používání Model/View architektury v QML, vytváření datových modelů v C++ a JavaScriptu.
  • Použití JavaScriptu v QML, tipy pro práci v JavaScriptu.
  • Komunikace QML aplikace se světem: použití JSON, HTTP rest API, WebSocket.
  • Komunikace QML aplikace s C++: export C++ tříd do QML, tvorba vlastních komponent v C++, předávání obrázků z C++ do QML.

Predpokladané znalosti: Výhodou je znalost QtCreatoru, C++ a Qt, JavaScriptu.

Časový rozvrh: 09:00-16:00


Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: