MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL
záujem o kurz

Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)

Kurz je určen pro vývojáře na platformě SQL Server 2012 nebo 2014, kteří budou navrhovat a vytvářet databáze s použitím jazyka Transact-SQL. Naučí se vytvářet pokročilejší dotazy, používat funkce transakce, zamykání, pohledy, spouštěče a další užitečné funkce, usnadňující vývoj profesionálních databází. Probrány budou rovněž možnosti řízení kódu, odesílání a příjem zpráv pomocí Service Broker a v neposlední řadě i základy optimalizace probíraných funkcí s ohledem na výkon.
Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2014 a jsou zmíněny rozdíly i novinky oproti starším verzím, většina probíraných principů je ale platná i pro starší verze SQL serveru. Účastník musí mít znalosti základu dotazovaní v SQL, ideálně na úrovni doporučeného předchozího kurzu.

Kurz je zaradený v kategórii: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Správa databází a databázových souborů - tvorba databází, tvorba skupin souborů, tvorba schémat, tvorba obrazu (snapshot) databáze
  • Vytvoření a úprava tabulek - datové typy, vytvoření tabulek, tvorba rozdělených (partitioned) tabulek, úprava struktury tabulek
  • Použití XML - získání XML pomocí FOR XML, rozdělení XML pomocí OPENXML, použití datového typu XML, XML indexy
  • Tvorba a ladění indexů - plánování indexů, tvorba indexů, optimalizace indexů, tvorba XML indexů
  • Implementace integrity dat - přehled datové integrity, implementace omezení, implementace trigerů, implementace XML schémat
  • Pohledy – úvod, využití, tvorba a správa pohledů, optimalizace výkonu pomocí pohledů, indexace pohledů
  • Uložené procedury - implementace uložených procedur, tvorba parametrizovaných uložených procedur, návratové hodnoty
  • Uživatelské funkce - tvorba funkcí, ošetření chyb, řízení kontextu spuštění, předávání parametrů, návratové hodnoty, funkce vracející tabulky
  • Implementace řízeného kódu v databázi - úvod k SQL Server Common Language Runtime, import a nastavení Assemblies, tvorba řízených databázových objektů
  • Service Broker - tvorba objektů Service Broker, odesílání a příjem zpráv

Predpokladané znalosti:
Znalost práce v prostředí OS Windows a Windows Server
Znalost základů dotazování v jazyce T-SQL

V cene kurzu je publikácia v hodnote: 500 CZK

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: