MENU
Úvod
Kurzy
MS Excel - Programování v jazyce VBA
záujem o kurz

MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1)

Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) a naučit se tak vytvářet efektivní a praktická makra pro automatizaci práce v tomto tabulkovém procesoru. Účastníci se seznámí s objektovým modelem Excelu a naučí se využívat základní objekty, jako je objekt Workbook pro práci s celým sešitem, objekt Worksheet pro práci s listem, a v neposlední řadě objekt Range pro práci s oblastí buněk. Účastníci by měli znát nejdůležitější principy programování a základy jazyka VBA.

Kurz je zaradený v kategóriách: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Makra
 • - Záznam a úprava maker
 • - Spouštění maker
 • - Klávesové zkratky
 • - Kód makra
 • Připomenutí jazyka VBA
 • - Proměnné, datové typy, pole
 • - Řízení běhu programu, podmínky, cykly
 • - Funkce a procedury
 • - Objektový model, třídy, metody, vlastnosti
 • Objektový model Excelu
 • - Prohlížeč objektů
 • - Vlastnosti, metody, události
 • - Kolekce
 • Objekt Application
 • - Základní vlastnosti a metody
 • Workbook
 • - Vytvoření a uložení sešitu
 • - Otevírání sešitů, zavření sešitu
 • - Zamknutí, události
 • - Spolupráce mezi sešity
 • Worksheet
 • - Přidání a odebrání listu
 • - Viditelnost, uzamčení
 • - Tisk
 • - Události listu
 • Objekt Range
 • - Vytvoření oblasti, souvislé a nesouvislé oblasti
 • - Procházení buňkami oblasti
 • - Vložení hodnot a vzorců
 • Základy formulářů
 • - Vlastní formuláře
 • - Načtění a zavření formuláře
 • - Ovládací prvky ve formulářích

Predpokladané znalosti:
Znalost základů jazyka VBA na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Dobrá znalost prostředí MS Excel
Znalost základních programovacích principů

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: