MENU
Úvod
Kurzy
MS Access - vývoj aplikací
záujem o kurz

MS Access - vývoj aplikací (MSA4)

Kurz je určen pro vývojáře, kteří chtějí dokonale využít všechny programátorské prostředky programu MS Access včetně jazyka Visual Basic a moderního přístupu k datům pomocí ActiveX Data Objects.

Kurz je zaradený v kategóriách: Kancelářské aplikace
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Databázový systém Access a jeho možnosti programování
  • Realizace maker - definice makra, stručný přehled jazyka maker
  • Jazyk Visual Basic, Visual Basic for Applications
  • Objektový model MS Access - objekty a kolekce (properties, methods, events atd.); Application; Forms, Controls; Reports, Controls; Screen; DoCmd
  • Objektový model MS Office - CommandBars collection, CommandBarObjects collection, použití objektového modelu při programování toolbars a menus
  • ActiveX Data Objects (ADO) Model - charakteristika relačních databází, hierarchie objektů (Connection, Errors collection, Command, Parameters collection, Recordset, Fields collection)
  • Connection - vytvoření objektu, Connection string, Connection pro různé typy datových zdrojů
  • Recordset - definice, typy a vytvoření recordsetu; přístup k datům v databázi pomocí recordsetu; posuny v databázi; hranice recordsetu (BOF, EOF); přidání, úpravy, mazání, vyhledávání a filtrace záznamů
  • Práce s daty pomocí dotazů - dotazy (queries), seznámení s SQL jazykem, dotazy jako zdroje dat, select query, parameter query, action queries, transakce
  • Zabezpečení - bezpečnostní model MS Access, Workgroup Database, User Database, zakódování databáze, Users collection, Groups collection, zabezpečení objektů

Predpokladané znalosti: dobrá znalost MS Windows, znalost databázové aplikace MS Access na úrovni kurzů MSA2 a MSA3, základy programování ve Visual Basicu

V cene kurzu je publikácia v hodnote: 600 CZK

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: