MENU
Úvod
Kurzy
Školenie Moodle na úrovni manažéra riadenia vzdelávania
new záujem o kurz

Školenie Moodle na úrovni manažéra riadenia vzdelávania (MOOD5)

Školenie je určené pre manažérov riadenia vzdelávania a pre všetkých, ktorí chcú získať prehľad o tom, čo vyžaduje širšie nasadenie systému Moodle v konkrétnom type organizácie. Na úrovni kurzu manažuje kurz tútor / lektor, témy školenia sú rovnaké ako v školení určenom pre tútorov / lektorov. Na úrovni manažéra riadenia vzdelávania sa navyše dozviete, splnenie akých úloh a riešenie akých problémov spojených s implementáciou systému Moodle a jeho prevádzkou sa od vás očakáva. Počas školenia sa zameriame na oboznámenie sa s rôznymi nastaveniami administrátora portálu, ktoré súvisia s úlohami manažéra, získate poznatky o tom, ako štruktúrovať ponuku e-learningových kurzov, ako manažovať ich priebeh, aké úlohy budete riešiť pri tvorbe záloh systému, či opakovanom priebehu e-learningových kurzov. Rovnako sa zameriame na metódy evalvácie obsahu e-learningových kurzov, na možnosti sledovania aktivity rôznych typov používateľov systému.

Kurz je zaradený v kategórii: Výukové systémy a e-learningMoodle
Ostatní

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

 • Organizácia a personálne, ekonomické a inštitucionálne zabezpečenie elekronického vzdelávania
 • Hlavná stránka systému
 • Navigácia v systéme
 • Struktúra kurzov, nastavenie kategórií kurzov
 • Správa vývoja nových kurzov
 • Evalvácia obsahu
 • Nastavenie kurzov pred začiatkom vzdelávacieho cyklu
 • Vytváranie skupín a zoskupení, hromadná práca s používateľmi
 • Sledovanie aktivity používateľov systému
 • Získavanie spätnej väzby
 • Reporty, výstupy kurzov
 • Práca s hlavnou stránkou systému, zverejňovanie oznamov na stránke
 • Správa udalostí v kalendári
 • Komunikácia prostredníctvom správ, mailov, fór noviniek
 • Správa kurzov po ukončení vzdelávacieho cyklu
 • Zálohovanie a archivácia kurzov, odstránenie záznamov o používateľoch kurzu, obnova kurzov
 • Analýza používateľských dát

Predpokladané znalosti: Skúsenosti s elektronickým vzdelávaním

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: