MENU
Úvod
Kurzy
Školenie Moodle na úrovni autora kurzov
new záujem o kurz

Školenie Moodle na úrovni autora kurzov (MOOD3)

Školenie je určené pre tvorcov e-learningových kurzov. Dôraz bude kladený na to, aby ste získali nielen prehľad o nastaveniach jednotlivých aktivít, zdrojov, či blokov, ktoré sú v e-learningovom kurze k dispozícii, ale aby ste vedeli efektívne zvoliť konkrétnu aktivitu pre riešenie konkrétneho zadania / problému. V priebehu školenia sa oboznámite s rôznymi spôsobmi sprístupnenia a zobrazenia študijných materiálov, získate prehľad o tom, ktoré nastavenia jednotlivých aktivít sú dôležité a ako ich efektívne skombinovať do očakávaného výsledku. Veľkú pozornosť budeme venovať práci s aktivitami, ktoré robia z e-learningového kurzu interaktívne prostredie s dôrazom na spoluprácu účastníkov.
Jednotlivé témy školenia možno prezentovať v rôznom poradí, v závislosti od požiadaviek zákazníka. V závislosti od počtu hodín školenia možno školenie zamerať na pokročilé témy spojené s tvorbou zaujímavého obsahu e-learningového kurzu.

Kurz je zaradený v kategórii: Výukové systémy a e-learningMoodle
Ostatní

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Všeobecné základy tvorby e-learningových kurzov
 • Metodika tvorby vzdelávacích e-materiálov
 • Popis systému Moodle
 • Prostredie Moodle (verejná časť, kategórie kurzov, hlavná stránka po prihlásení, hlavná stránka kurzu, navigácia medzi stránkami Moodle)
 • Vytvorenie kurzov v Moodle
 • - Vytvorenie nového kurzu
 • - Úprava nastavení nového kurzu
 • - Spôsoby zobrazenia kurzu
 • Vytváranie obsahu kurzu
 • - Textová a webová stránka
 • - Práca s WYSIWYG editorom
 • - Kniha
 • - Odkaz na súbor alebo web stránku
 • - Práca so súbormi kurzu
 • - Adresár
 • - Nadpis
 • - Vkladanie multimediálneho obsahu (videá, animácie, hudba)
 • Moduly aktivít
 • - Anketa
 • - Chat
 • - Fórum
 • - Spätná väzba
 • - Slovník
 • - Test
 • - Zadanie
 • - ostatné aktivity
 • Nástroje na správu a riadenie kurzu
 • - Úloha blokov v e-learningovom kurze
 • - Najčastejšie používané bloky: Ľudia, Aktivity, Najnovšie správy, Nadchádzajúce udalosti a kalendár, Aktuálna činnosť, Administratíva, Quickmail
 • Manažovanie vzdelávania
 • - Význam a priradenie rolí v e-learningovom kurze
 • - Skupiny
 • - Zálohovanie
 • - Obnoviť zo zálohy
 • - Známky
 • - Záznamy
 • Pokročilé témy: sledovanie plnenia aktivít, podmienené zobrazovanie aktivít

Predpokladané znalosti: Základný prehľad o kurzoch v systéme Moodle

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: