MENU
Úvod
Kurzy
Školenie Moodle na úrovni tútora / lektora
new záujem o kurz

Školenie Moodle na úrovni tútora / lektora (MOOD2)

Školenie je určené pre tútora / lektora kurzu. V priebehu školenia sa dozviete, ako sa orientovať v prostredí Moodle, ako efektívne pracovať s e-learningovými kurzami. Získate prehľad o jednotlivých častiach e-learningového kurzu, budete vedieť, ako a prečo meniť dostupnosť a viditeľnosť jednotlivých aktivít a zdrojov v e-learningovom kurze. Dozviete sa, ako pripraviť e-learningový kurz pred obdobím výučby, ako zosúladiť termíny v kurze, ako pripraviť a hodnotiť testy a iné aktivity v e-learningovom kurze, a nakoniec, aké sú úlohy tútora / lektora po skončení obdobia výučby. Nezabudneme uviesť príklady rôznych nastavení skupín a zoskupení účastníkov a ich využitie.

Kurz je zaradený v kategórii: Výukové systémy a e-learningMoodle
Ostatní

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

 • Hlavná stránka systému
 • Navigácia v systéme
 • - moje kurzy
 • - kalendár
 • - komunikácia v systéme
 • - voliteľné: blogy, portfóliá
 • Štruktúra kurzu, nastavenia kurzu pred začiatkom vzdelávacieho cyklu, navigácia
 • Práca s lekciami, skrývanie lekcií, zvýraznenie aktuálnej lekcie, presun lekcie
 • Práca so študijnými materiálmi kurzu, skrývanie, zmena dostupnosti
 • Práca s aktivitami kurzu, nastavenie viditeľnosti, dátumov dostupnosti, nastavenie spôsobov hodnotenia, resp. výšky bodového hodnotenia
 • Sledovanie a správa diskusných fór
 • Nastavenie testov, analýza výsledkov testov, preznámkovanie
 • Vytvorenie pokročilých foriem hodnotenia
 • Hodnotenie odovzdaných zadaní
 • Hodnotenie študentov v iných aktivitách kurzu
 • Práca so známkami v kurze
 • Správa účastníkov kurzu
 • Vytváranie skupín a zoskupení
 • Sledovanie aktivity študentov
 • Reporty, výstupy kurzu
 • Práca s blokmi kurzu
 • Správa udalostí v kalendári kurzu
 • Komunikácia so študentmi prostredníctvom oznamov, fóra noviniek, správ, mailov
 • Správa kurzu po ukončení vzdelávacieho cyklu
 • Ďalšie témy: portfólio, workshop, anketa a spätná väzba, repozitáre

Predpokladané znalosti: Práca s webovým prehliadačom

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: