MENU
Úvod
Kurzy
Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů
new záujem o kurz

Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů (JEEDP)

Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře na platformě Java EE a prohlubuje jejich znalosti v pokročilých technikách pro maximální efektivitu návrhu vyvíjených aplikací. V první části se kurz věnuje komponentnímu vývoji podnikových aplikací, ve druhé objektovému třívrstvému návrhu, dále pak vývoji a údržbě podnikových aplikací a v závěrečné části praktickým návrhovým vzorům.

Kurz je zaradený v kategóriách: ProgramováníJAVA
ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Oracle

Náročnosť kurzu: expert

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do Komponentního vývoje podnikových aplikací
 •     Rozdíl mezi komponentou a objektem
 •     Architektura Java Enterprise Edition
 •     Platforma Java EE 7
 •         Představení základních komponent platformy
 •         Co je to aplikační server
 •         Co je to kontejner
 •     Komponenty Java Beans = přechod od objektu ke komponentě
 •         vlastnosti,
 •         metody,
 •         události,
 •         persistence
 • Objektový návrh třívrstvých podnikových aplikací
 •         Od analýzy k návrhu (Systém-sekvenční diagram, Systémové operace, Operační kontrakt)
 •         Statická část
 •             Persistentní vrstva
 •                 Objektově-relační mapování - ORM
 •                 Data Access Objekt
 •                 Repositář
 •                 Vzor Proxy – Nevíš o mne a presto tu jsem
 •                 Vzor Data Transfer Objekt – Když je ORM moc drahé
 •                 Vzor Adapter – Různé zdroje stejný přístup
 •                 Vzor Interpret - Kritéria API pro Dotazy
 •         Dynamická část
 •             Interakce objektů
 •                 Zodpovědnosti a vzory pro přiřazení zodpovědnosti objektu
 •                 Coupling a Cohesion
 •             Byznys vrstva aplikace
 •                 Služby
 •                 Vzor Façade
 •                 Vzor Observer – Události a oznámení
 •                 Vzor Bridge
 •                 Vzor Flyweight – Pool objektů
 •                 Vzor Iterator – Průchod kolekcí
 •                 Vzor Builder – Praktický Parser
 •                 Vzor Strategie – Uplatnění postupu dle typu vstupu
 •                 Vzor Template Method – Praktické použití polymorfizmu
 •                 Vzor Visitor – Rozlišení polymorfních objektů jako parametru
 •             Prezentační vrstva
 •                 Komponenta v uživatelském rozhraní
 •                 Model View Controller
 •                 Vzor Mediátor – Centralizace šíření události
 •                 Vzor Chain of Responsibility - Filtry
 •                 Vzor Composite – Komponenty v uživatelském rozhraní
 •                 Vzor Decorator – doplnění odlišné části
 •                 Vzor Stav – Stavový diagram
 • Vývoj a údržba aplikací
 •         Úvod do statické analýzy zdrojového kódu
 •         Úvod do testování aplikací – Junit, Arquillian
 •         Monitoring, reporting
 • Praktické návrhové vzory s širším spektrem uplatnění

Predpokladané znalosti:
Znalost UML diagramů
Znalost doménového modelu
Scénáře, user story nebo use case v textové podobě
Je nutné mít zkušenosti s vícevrstvými aplikacemi na platformě Java EE (Enterprise JavaBeans nebo Spring Framework)
Kurz je určen pro zkušené vývojáře

Časový rozvrh: 9:00-17:00 ONLINE školení: Út 24. 11. 15:00 - 20:00 St 25. 11. 15:00 - 20:00 Čt 26. 11. 15:00 - 18:00 Pá 27. 11. 15:00 - 20:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: