MENU
Úvod
Kurzy
Bezpečnost počítačových sítí a systémů
new záujem o kurz

Bezpečnost počítačových sítí a systémů (BPS2)

Kurz poskytne informatikům, vedoucím pracovníkům či jiným zájemcům informace o problematice řízení bezpečnosti v organizaci, tvorbě bezpečnostní politiky, její implementaci a testování.

Kurz je zaradený v kategórii: Bezpečnost IT

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

  • Požadavky na bezpečné informace, běžné bezpečnostní mechanizmy a strategie jejich implementace.
  • Řízení přístupu, identifikace, autentizace a autorizace. Způsoby přidělování autorizačních práv.
  • Škodlivý kód - malware, počítačový vir, počítačový červ, spam, hoax, logická bomba, tojský kůň, adware, keylogger, sniffer, spyware
  • Sociální inženýrství a ochrana před sociotechnikami.
  • Řízení bezpečnosti v organizaci, analýza rizik a bezpečnostní politika
  • Plán zajištění kontinuity provozu (Business Continuity Plan)
  • Plán obnovy po pohromě (Disaster Recovery Plan)

Predpokladané znalosti: Všeobecná znalost informačních technologií a základní terminologie z oblasti bezpečnosti.

Časový rozvrh: 09:00-17:00


Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: