MENU
Introduction
CoursesCourses
Agilní metody řízení projektu a metoda SCRUM I.
Interest in course

Agilní metody řízení projektu a metoda SCRUM I. (scrum1)

V kurzu se zaměříme na vysvětlení základních principů agilních metod řízení projektu, Scrum procesu a metod Extreme Programmingu (XP). Znalosti získané na kurzu budou dobrým základem pro zavádění agilních metod do vašeho týmu či firmy jako celku. Není důležité, jaký projekt vyvíjíte a jaké technologie používáte, ale Vaše připravenost vnímat nové myšlenky, podněty a postupy.

The course is included in the following category: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Scrum

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Úvod, co jsou agilní metody, proč zavádět Scrum proces, základní terminologie (diskuze, zkušenosti, očekávání, role v týmu)
  • Sprint cyklus, proces plánování, agilní odhady, ohodnocení úloh, burndowns, customer demo
  • Backlog a user story
  • Týmová spolupráce a role zákazníka
  • Role na projektu (Scrum Master, Product Owner, zodpovědnosti a organizace týmu)
  • Retrospektiva
  • Plánovací Poker a jiné metody ohodnocování
  • Agilita a psychologie (týmová spolupráce a zapojení zákazníka)
  • Scrum hra

Expected knowledge:

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: