MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Windows 2003 Server - administrace: přechod z nižších verzí
Interest in course

MS Windows 2003 Server - administrace: přechod z nižších verzí (W2K30)

Kurz je určen pro správce starších systémů Windows, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti, nezbytné k instalaci, konfiguraci a administraci Windows 2003.

The course is included in the following category: Operační systémyWindows Server 2003
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Seznámení s Windows 2003 - přehled nových vlastností a použitých technologií, produktová řada, porovnání s Windows NT a 2000, nástin architektury
  • Čistá instalace Windows 2003 - způsoby a možnosti instalace systémů Windows 2003, bezobslužná instalace, instalace pracovních stanic službou RIS
  • Princip a nové vlastnosti Active Directory - popis architektury a nových vlastností Active Directory, instalace a konfigurace služeb DNS a Active Directory, správa domén a doménových objektů; srovnání s adresářovými službami Windows NT a 2000
  • Příprava upgrade - příprava na provedení upgrade systémů a sítí; stanovení postupu upgrade, rozbor jednotlivých fází, modelové scénáře; typické chyby a opomenutí
  • Upgrade sítí a systémů - postup upgrade sítí a systémů Windows NT/2000 na Windows 2003, možnosti řízeného upgrade, předpoklady, výhody a nevýhody takového postupu; postup upgrade adresářové služby, systémů a aplikací; nástroje pro upgrade
  • Migrace sítí a systémů - princip a rozdíl proti prostému upgrade; předpoklady a vlastní migrace adresáře a systémů, typické způsoby migrace, efekt SID history; nástroje používané při migraci infrastruktury Windows NT/2000 na Windows 2003
  • Zásady skupinových politik (Group Policy) - princip funkce a nastavení zásad pro GP uživatelů a PC, použití v prostředí sítě Windows 2003; základní možnosti správy uživatelských nastavení a aplikací; srovnání se System Policy ve Windows NT

Expected knowledge: znalosti na úrovni základů administrace MS Windows 2000, popř. NT4.0

The price includes books in the value of: 300 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.