MENU
Introduction
CoursesCourses
Bezpečnost IT systémů a počítačových sítí
Interest in course

Bezpečnost IT systémů a počítačových sítí (RK7)

Absolvent kurzu ovládá obecné principy ochrany privátních sítí před útoky z Internetu za pomoci bezpečnostních prvků. Dále umí ovládat nástroje na ochranu a monitoring sítí, různé šifrovací a hashovacími algoritmy a princip el. podpisu. Rovněž umí navrhnout a konfigurovat certifikační autority (CA) a nastavit klienta pro zasílání šifrovaných a podepsaných zpráv.
Absolvent umí konfigurovat firewally, se zaměřením na dva nejčastěji používané – MS ISA a Check Point Firewall. Dále umí vytvářet site-to-site VPN a tunely pro vzdáleného uživatele

The course is included in the following categories: Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 14 days

Contents of the course:

  • Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu (IN5)
  • Absolvent modulu ovládá obecné principy ochrany privátních sítí před útoky z Internetu a konkrétní bezpečnostní prvky a způsoby jejich uplatnění.
  • Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu - pro pokročilé (IN5B)
  • Absolvent modulu ovládá pokročílé techniky ochrany privátních sítí před útoky z Internetu. Dále ovládá rozšířené znalosti v oblasti ochrany a monitoringu sítí.
  • Elektronický podpis v praxi administrátora (ESA)
  • Absolvent modulu zná mechanismy šifrování, princip el. podpisu, šifrovací a hashovací algoritmy. Absolvent umí navrhnout a konfigurovat certifikační úřad (CA) a nastavit klienta pro zasílání šifrovaných a podepsaných zpráv.
  • MS ISA Server - zabezpečení podnikových sítí (ISA)
  • Absolvent modulu umí instalovat a spravovat ISA server jako podnikový firewall či caching server. Umí konfigurovat a monitorovat ISA server jako firewall a také umí zajistit zabezpečení přístupu na Internet pomocí ISA.
  • Check Point FireWall 1 and SmartDefense (CPF)
  • Absolvent modulu ovládá produkt firmy Check Point, VPN-1/FireWall-1 NGX. Umí instalovat a konfigurovat Internet firewall, vytvářet site-to-site VPN a tunel pro vzdálené uživatele.

Expected knowledge: Znalost operačních systémů (MS Windows Server) a síťových technologií.

.

Course dates:

No dates are listed.