MENU
Introduction
CoursesCourses
Základy obsluhy osobního počítače
Interest in course

Základy obsluhy osobního počítače (RK1)

Kurz určený začátečníkům, kteří si chtějí osvojit základy práce s počítačem. Naučíte se v něm orientovat v OS Windows, používat textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel, osvojíte si základy práce s programem MS Outlook a světovou sítí Internet.

The course is included in the following category: Základy ovládání PC
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 5 days

Contents of the course:

 • MS Windows, seznámení s počítačem
 • Úvod do Informačních technologií, seznámení s počítačem (hardware, software, operační systém...)
 • Orientace v prostředí MS Windows a základní principy jeho ovládání (pracovní plocha, okna, práce s menu atd.), práce s klávesnicí a myší
 • Soubor a adresář, jejich struktura a práce s nimi, sdílení, dokumenty, fonty
 • Hlavní panel, jeho vlastnosti; základní aplikace dodávané s MS Windows
 • MS Word
 • Základní obsluha textového editoru MS Word, pracovní okno, výběr a pohyb v textu
 • Práce se soubory (otevření, uložení, vytvoření dokumentu, použití šablony)
 • Psaní a formátování textu a odstavce, formátování dokumentu a tisk
 • MS Excel
 • Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel, popis pracovního okna
 • Práce se souborem, typy souborů a jejich členění; práce se sešity a datovými soubory
 • Úpravy tabulky (adresace buněk, vzorce, průvodce funkcí atd.), formátování
 • Přizpůsobení pracovního prostředí; identifikace buněk, oblastí a sešitů
 • Vzorce, funkce, grafy; tisk; spolupráce aplikací MS Word a MS Excel
 • MS Outlook
 • Seznámení s programem MS Outlook, pracovní plocha MS Outlook
 • Elektronická pošta - výhody a využití; odesílání a příjem pošty (zpráva, zpráva s přílohou, uložení přílohy), odesílání pošty z jiných aplikačních programů, automatický podpis
 • Internet
 • Internet - síť sítí, historie a využití Internetu, funkce; adresace; základní pojmy; služby dostupné v Internetu, etika práce, bezpečnost; MS Internet Explorer - práce s programem; praktické příklady, závěrečný test

Expected knowledge: žádné předchozí zkušenosti s prací na PC

The price includes books in the value of: 500 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.