MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk R - základy programování
Interest in course

Jazyk R - základy programování (R01)

.

The course is included in the following category: Programování

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní informace o jazyku R
 • Interaktivní prostředí jazyka R
 • R Studio
 • Získání nápovědy a příkladů použití
 • Základní operace s balíčky
 • Funkce pro práci s proměnnými, konverze atd.
 • Práce s maticemi
 • Práce s datovými rámci
 • Řízení toku programu v jazyce R
 • Funkce v programovacím jazyku R
 • Prostředí (environment)
 • Přístup k nelokálním proměnným
 • Lexikální uzávěry
 • Tvorba grafů v programovacím jazyku R
 • Balíček Lattice a ggplot2
 • Korelační diagram (bodový graf)
 • Popisky grafu, limity na souřadných osách, styl vykreslení
 • Lineární regrese a regresní přímka v diagramu

Expected knowledge: Základy práce s PC, základy práce s daty na úrovni tabulkového procesoru výhodou

Time schedule: 09:00-16:00


Course dates:

No dates are listed.