MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování v Qt C++ - pokročilé techniky
Interest in course

Programování v Qt C++ - pokročilé techniky (QT2)

Kurz seznamuje účastníky s pokročilými technikami programování s multiplatformní knihovnou Qt, sloužící k vytváření programů s grafickým uživatelským rozhraním. Školení se zabývá především vícevláknovým programováním, signály a sloty, meziprocesovou komunikací a prací s databází. Knihovna Qt existuje pro více programovacích jazyků, školení je primárně zaměřeno na knihovnu Qt v jazyce C++. V případě zájmu o školení pro jiný programovací jazyk nás prosím kontaktujte.

The course is included in the following category: ProgramováníQt
Qt Development Frameworks

Difficulty of the course: expert

Course duration: 4 days

Contents of the course:

  • vícevláknové programování (QThread, QtConcurrent, synchronizační třídy...)
  • signály, sloty, eventy (pokročilé)
  • meziprocesová komunikace (localhost i síťová)
  • síťová komunikace
  • komunikace s databází (se zaměřením na databázi MongoDB)
  • memory leak detection

Expected knowledge: Zkušenosti s jazykem C++ a základní znalosti programování s knihovnou Qt pro C++ (případně po dohodě jiný jazyk, pro který knihovna Qt existuje).

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: