MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
Interest in course

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave (PY2)

.

The course is included in the following categories: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Úvodní informace o BDD (behavior-driven development)
  • Základy jazyka Gherkin používaného pro specifikaci testovacích scénářů
  • Instalace knihovny Behave
  • Zápis jednotlivých testovacích scénářů
  • Specifikace výchozích podmínek
  • Objekt s kontextovými informacemi
  • Použití tabulek
  • Pokročilejší operace podporované knihovnou Behave

Expected knowledge: Znalosti na úrovni základního kurzu

Time schedule: 09:00 - 17:00


Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: