MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk Python - pokročilé techniky II.
new Interest in course

Jazyk Python - pokročilé techniky II. (PY1C)

Kurz nabízí přehled různých metod ukládání, načítání a zpracování dat v jazyce Python, od práce se soubory různých formátů až po přístup do relačních databází jako je MySQL nebo Postgresql.

The course is included in the following categories: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Ukládání a načítání dat
 • Zpracování JSON dat - modul json
 • Zpracování CSV dat - modul csv
 • Objektová perzistence
 • Modul pickle
 • Použití pickle s vlastními objekty
 • Práce s databází MySQL
 • MySQL Connector/Python - instalace
 • Použití MySQL Connector/Python
 • Práce s databází Postgresql
 • Psycopg2 - instalace
 • Použití Psycopg2
 • Práce s databázemi prostřednictvím ORM
 • Principy Object-relationship mapperů
 • Modul SQLAlchemy a jeho použití
 • Tvorba databázově agnostických aplikací
 • Kontext management protokol
 • Příkaz with
 • Implementace vlastního kontext manageru

Expected knowledge: Znalosti na úrovni kurzu Znalosti na úrovni kurzu Jazyk Python - základy programování

Time schedule: 09:00 - 16:00


Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: