MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle databáze: Úvod do OLAP
new Interest in course

Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)

V tomto kurzu se studenti naučí vytvořit datový model OLAP pro podporu široké škály BI (Business Intelligence) požadavků. Účastníci se naučí navrhovat OLAP kostky, sloužící jako zdroj souhrnů pro stávající SQL tabulky. Dále se také naučí využívat sílu Oracle OLAP přidáním bohatého analytického obsahu do existujícího datového modelu, vytvářet sofistikované reporty pomocí jednoduchých SQL dotazů a spouštět OLAP dotazy v nástrojích SQL Developer a Oracle Application Express (APEX). Dále je na kurzu probrána implementace zabezpečení kostky a na závěr návrh OLAP kostek pro výkon a škálovatelnost.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Vysvětlení role OLAP (Online Analytical Processing) pro platformu Oracle BI / DW
 • - Oracle OLAP a paltforma Oracle BI / DW
 • - Vlastnosti Oracle OLAP
 • - Přístup k OLAP datům
 • Pochopení vícerozměrného (vícedimenzionálního) modelu
 • - Uložené a vypočítávané hodnoty (measures)
 • - Dimenze
 • - Hierarchie
 • - Úrovně
 • - Atributy
 • Vytváření OLAP kostek
 • - Použití nástroje Cube Building Tool
 • - Vytváření dimenzí
 • - Návrh ksotky
 • - Mapování zdrojových dat
 • - Nahrávání dat
 • Zkoumání Cube-Organized Materialized Views (Cube MVs)
 • - Výhody Cube MV
 • - Obecné požadavky na přepisy v MVs
 • - Návrh MVs pro kostku
 • - Použití MVs
 • Vytváření počítaných hodnot (Calculated Measures)
 • - Představení různých typů OLAP kalkulací
 • - Použití Calculation Builder
 • - Vytváření běžných obchodních kalkulací
 • - Vytváření uživatelských kalkulací
 • Využití SQL pro dotazování na data v OLAP kostkách
 • - Pochopení Cube View
 • - Základy dotazování na data v OLAP kostkách
 • - Souhrny
 • - Použití filtrů
 • - Spojení OLAP a relačních dat
 • Enhancing Analytic Content
 • - Vytváření kostek s proměnnou dimenzionalitou
 • - Použití hodnot z dat s jinou dimenzionalitou
 • - Vytváření předpovídaných hodnot pomocí OLAP DML
 • Využití Ad Hoc Query a Reporting Tools proti OLAP datům
 • - Zkoumání OLAP dat pomocí Oracle Application Express (APEX)
 • - Provádění dotazů Ad Hoc Query na OLAP data pomocí Oracle BI Answers
 • - Zkoumání požadavků na metadata pro BI nástroje
 • Implementace zabezpečení kostky
 • - Pochopení autentizačních požadavků
 • - Autorizace přístupu k datům kostky
 • - User and Object Privileges
 • - Methods for Scoping User Views of Data
 • Návrh kostek pro výkon a škálovatelnost
 • - Hlavní položky návrhu s ohledem na výkon a škálovatelnost
 • - Způsob ukládání dat v kostkách
 • - Identifikace vlastností kostky, které mají vliv na výkon
 • - Implementace návrhových technik pro maximální výkon
 • Ladění výkonu
 • - Princip uložení kostek
 • - Pochopení procesu tvorby kostky
 • - Zkoumání vyvážené konfigurace
 • - Oprava "úzkých hrdel"

Expected knowledge: Znalost dotazování v jazyce SQL na platformě Oracle a znalost základních principů OLAP

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: