MENU
Introduction
CoursesCourses
Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL
new Interest in course

Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL (MYSQL2)

Tento kurz naučí každého, kdo programuje aplikace či nasazuje databáze v prostředí MySQL, jak optimalizovat aplikaci i prostředí pro maximální výkonnost jednotlivých dotazů i celého databázového systému. Velký důraz je kladen na praktické zkušenosti a doporučení z nejběžnějších skutečných scénářů. Vhodně provedená optimalizace výkonu může zásadně ovlivnit funkčnost a odezvu celého databázového řešení.

The course is included in the following category: DatabázeMySQL
Oracle

Difficulty of the course: expert

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Architektura MySQL
 • Nástroje pro benchmarking a sledování výkonu
 • Spojení datových zdrojů
 • Poddotazy a výkon
 • Struktura a princip indexů
 • Návrh indexů s ohledem na výkon
 • Výkon dotazu SELECT při použití indexů
 • Fulltextové vyhledávání a indexy
 • Partitioning
 • Cache
 • MyISAM a InnoDB
 • Konfigurace MySQL serveru s ohledem na výkon
 • Praktické scénáře a doporučení

Expected knowledge: Praktické zkušenosti s dotazováním SQL na platformě MySQL, orientace v administraci MySQL serveru

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: