MENU
Introduction
CoursesCourses
MySQL - pokročilé dotazování v SQL
Interest in course

MySQL - pokročilé dotazování v SQL (MYSQL1)

Kurz prohlubuje znalosti účastníků o pokročilé možnosti jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Posluchači se naučí pokročilé možnosti dotazování pomocí příkazu SELECT, využívat poddotazy a funkce, ukáží si princip transakcí, možnosti importu a exportu dat, optimalizace dotazů a v neposlední řadě se naučí i využití novinky od verze MySQL 5.0 - pohledů. Pokud již máte zkušenosti s psaním dotazů v jazyce SQL, pracujete na platformě MySQL a chcete se naučit užitečné pokročilé techniky dotazování, je tento kurz ideální pro Vás.

The course is included in the following category: DatabázeMySQL
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Pokročilé možnosti příkazu SELECT- pokročilé operátory, regulární výrazy, LIKE
  • Poddotazy - účel, využití, korelované a standalone poddotazy, operátory EXIST, ANY, IN, ALL
  • Pokročilé funkce - funkce pro práci s datumem, datové konverze, metadata, práce s XML, agregační funkce
  • Transakce - význam, princip, použití v MySQL, locking, úroveň izolace
  • Pohledy - význam, využití, vytvoření, novinka v MySQL
  • Triggery - co jsou triggery, syntaxe, vymazání triggeru
  • Import a export dat
  • Optimalizace dotazů - principy optimalizace, využití indexů, EXPLAIN, summary tables

Expected knowledge: Zkušenosti s jazykem SQL v prostředí MySQL, znalost principů relačních databází.

The price includes books in the value of: 500 CZK

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: