MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Excel - základní dovednosti v praxi úředníka I.
Interest in course

MS Excel - základní dovednosti v praxi úředníka I. (MVCRE11)

Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve formě přehledných tabulek a využívat mocné nástroje programu.

The course is included in the following category: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
Microsoft

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 1 day

Contents of the course:

 • Seznámení s programem
  účel a použití, nastavení, ovládání
 • Základy práce se souborem
  uložení, otevření, uložení jako kopie, typy souborů
 • Základy práce s daty
  zápis hodnot, pohyb po souboru a listu, označování, vytváření řad, vracení zpět
 • Základní výpočty
  funkce a vzorce - rozdíl, použití, sečítání a odečítání, násobení a dělení, umocňování a odmocňování, procenta, průměr
 • Adresace buněk
  druhy a využití, relativní, absolutní, smíšená
 • Kopírování a přesouvání
  účel a použití, kopírování a přesouvání dat, kopírování a přesouvání výpočtů

Expected knowledge: základní znalost OS Windows

Time schedule: 08:00-12:00


Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: