MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Exchange Server - rozšířená správa
Interest in course

MS Exchange Server - rozšířená správa (MSX2)

Kurz rozšíří správcům sítí znalosti o vlastnostech, architektuře a návrhu struktury sítě v prostředí MS Exchange Server. Studenti se seznámí s komunikací více serverů a naučí se složitější způsoby konfigurace, řízení a integrace Exchange v síti Internet.

The course is included in the following category: Aplikační a serverové službyExchange
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Vlastnosti a architektura MS Exchange Server, návrh sítě MS Exchange - přehled a popis vlastností, funkce a vzájemné komunikace klíčových komponentů MS Exchange, plánování a návrh struktury sítě s více servery MS Exchange
 • Komunikaci serverů v rámci vlastní sítě - význam RPC při komunikaci mezi servery a klienty, výměna informací mezi jednotlivými službami MTA, Information Store, System Attendant
 • Komunikaci serverů v rozlehlých sítích - definice připojení k vzdáleným sítím, adresní prostor a jeho replikace, ladění provozu; plánování spojení, omezení přenosu zpráv
 • Komunikační standardy X.400 a X.500 - přehled a koncepce X.400 a X.500, vztah k Message Transfer System (MTS) a Interpersonal Messaging System (IPMS)
 • Site Connector - ustanovení spojení, definice spojovacích serverů a adresního prostoru, propojení na zabezpečení Windows Server
 • X.400 Connector - vytvoření a konfigurace X.400 Connector, vazba na službu MTA, instalace TP4 Transport Stack; atributy MTA
 • Směrování zpráv - chování služby MTA při konfiguraci s více konektory, význam a funkce Gateway Address Routing Table (GWART)
 • Adresářová replikace - konfigurace adresářové replikace, Directory Replication Connector, kontrola konzistence a údržba kopií adresářových databází
 • Integrace MS Exchange Server do prostředí Internetu - přehled standardních protokolů Internetu využitelných pro přístup k MS Exchange Server, požadavky integrující sítě, srovnání přístupu k serveru v prostředí Exchange a Internetu
 • Služba Internet Mail Service - instalace a konfigurace připojení k poštovním serverům Inernetu, vazby na stávající prostředí MS Exchange
 • Přístup klientů k MS Exchange Server v prostředí Internetu - funkce a srovnání protokolů POP3 a IMAP4, konfigurace přístupu a ověřování, přístup k adresářové databázi protokolem LDAP, konfigurace anonymního přístupu
 • Sledování a monitorování MS Exchange Server - používání monitorovacích nástrojů pro kontrolu chodu serveru a spojení, sledování zatížení systému provozem MS Exchange Server, základní parametry Performance Monitoru

Expected knowledge: znalosti administrace MS Windows Server 2003/2008, znalosti administrace MS Exchange Serveru na úrovni kurzu MSX / MSX1

The price includes books in the value of: 500 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: