MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Exchange Server - základní přehled
Interest in course

MS Exchange Server - základní přehled (MSX)

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat základní přehled o možnostech MS Exchange Serveru.

The course is included in the following category: Aplikační a serverové službyExchange
Microsoft

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Úvod do systému MS Exchange Server – klienti, vlastnosti systému
  • Instalace MS Exchange Serveru – příprava, kontext organizace, vzájemné vztahy služeb, automatická instalace a optimalizace, MS Cluster Server
  • Konfigurace MS Exchange Serveru - MS Exchange Server Administrator, kontexty práv a jejich návaznost, správa Exchange Server sites a další související nástroje pro správu Windows Serveru
  • Instalace a konfigurace klientů MS Exchange Serveru - přehled klientů, instalace a konfigurace, přizpůsobení klienta pro spolupráci a předávání zpráv MS Outlook
  • Služba Internet Mail - použití a konfigurace služby Internet Mail
  • Připojení k Internetu - přehled Internet newsgroup, POP3, IMAP4, LDAP a Outlook Web access

Expected knowledge: základní znalosti práce v prostředí MS Windows 2003/2008 Server

The price includes books in the value of: 370 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: