MENU
Introduction
CoursesCourses
Microsoft SharePoint Server 2013 - Administrace
new Interest in course

Microsoft SharePoint Server 2013 - Administrace (MSSP4)

Tento intenzivní a na českém trhu jedinečný kurz poskytne IT profesionálům znalosti a zkušenosti potřebné pro správu SharePoint Server 2013 služeb a tvorbu uživatelských řešení. Během tří informacemi a cvičeními nabitých dnů se mimo jiné seznámíte s principy členění SharePoint obsahu a zásadami jeho zabezpečení, tvorbou řešení pro správu firemního obsahu a dokumentů, nastavením služby pro vyhledávání dat, správou osobních webů, uživatelských profilů a "sociálních funkcí", propojením SharePoint seznamů s externími datovými zdroji a využitím služeb pro vizualizaci dat.
Autorem kurzu je Kamil Juřík, lektor školicího střediska PC-DIR a jediný držitel prestižního ocenění Microsoft MVP v kategorii SharePoint Server v ČR.

Po absolvování tohoto kurzu získáte:
   • Informace o možnostech využití SharePoint Server 2013 služeb
   • Pochopení zásad správného logického členění SharePoint obsahu v rámci webových aplikací, kolekcí webů a webů.
   • Znalosti a zkušenosti potřebné pro tvorbu řešení z oblasti správy firemního obsahu.
   • Pochopení principů zabezpečení SharePoint obsahu a řízení přístupů.
   • Znalosti a zkušenosti potřebné pro nastavení a využití služby pro vyhledávání obsahu, správu osobních webů, uživatelských profilů a "social features", nastavení propojení s externími datovými zdroji a jejich integrace s SharePoint seznamy a knihovnami, možnosti vizualizace Visio výkresů a úprav jednoduchých SharePoint formulářů v rámci aplikace InfoPath 2013.

The course is included in the following category: Aplikační a serverové službySharePoint
Microsoft

Difficulty of the course: expert

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Best Practices - structuring SharePoint content
 • Lessons:
 • • Planning Content Databases
 • • Site Collections and Sites
 • • Site Collection Quotas and Locks Best Practices
 • • Site Templates in SharePoint 2013
 • Lab:
 • • Database Considerations and Best Practices
 • • Creating Web applications
 • • Creating Site Collections
 • • Assigning Site Collection Quotas and Locks
 • • Creating Sites and Site Templates
 • Configuring and Administrating Content Security in SharePoint 2013
 • Lessons:
 • • Managing Site Collection Administrators
 • • Web Application User Permission Policies
 • • User Permissions and Permission Levels
 • Lab:
 • • Managing the Farm Administrators Group
 • • Managing Site Collection Administrators
 • • Creating SharePoint Groups and Custom Permission Levels
 • • Assigning User Permissions
 • Creating Records Management Solutions
 • Lessons:
 • • Overview of the Managed Metadata Service
 • • Content Types and Site Columns Architecture and Best Practices
 • • Information Management Policies
 • • Document Sets Features
 • • Creating, Collaborating and Using Managed Terms Sets
 • • Records Management
 • Lab:
 • • Setting Up Managed Metadata Service
 • • Creating a Content Types Hub
 • • Managing Content Types and Site Columns
 • • Publishing Content Types
 • • Assigning Content Types to List and Libraries
 • • SettingUp Information Management Policies
 • • Microsoft Office 2013 Integration
 • • Working with Managed Term Sets
 • • Tagging Items and Documents
 • • Records Center
 • • Records Management
 • Using SharePoint 2013 Office Web Apps
 • Lessons:
 • • Describing User Scenarios
 • • Licensing Requirements
 • Lab:
 • • Using Office Web Apps in Real World Scenarios
 • Working with The Business Data Connectivity Service
 • Lessons:
 • • Introduction to the Business Data Connectivity Service
 • • External Content Types
 • Lab:
 • • Setting Up Business Data Connectivity Service Application and Configuring Security with the Secure Store Service
 • • Creating External Content Types
 • • Creating External lists and External Data Columns
 • Configuring Search in SharePoint Server 2013
 • Lessons:
 • • SharePoint Server 2013 Search Overview
 • • SharePoint Search Architecture
 • • Federated Search
 • • Setting Up Content Sources, Query Rules and Query Suggestions
 • Lab:
 • • Configuring the Search Service Application
 • • Creating Search Center
 • • Setting Up Federated Search
 • • Setting Up Content Sources, Query Rules and Suggestions
 • Working with the User Profile Service and Social Features
 • Lessons:
 • • Overview of User Profiles and Social Networking in SharePoint Server 2013
 • • User Profile Service Architecture and Configuration
 • • Notes and Tagging
 • • Working with My Sites
 • • Using Community Sites
 • • Task Aggregation
 • Lab:
 • • Setting Up the User Profile Service Application and My Sites
 • • Importing User Profiles from Active Directory
 • • Creating My Sites, Configuring My Sites Quotas
 • • Creating and using Community Sites
 • • Configuring Work Management Service for task aggregation
 • Using Visio Graphics Services
 • Lessons:
 • • Visio Graphics Services Overview and User Scenarios
 • Lab:
 • • Setting Up Visio Graphics Service Application
 • • Creating End User Solutions
 • Using InfoPath Services
 • Lessons and Labs:
 • • Customizing SharePoint list forms using simple InfoPath 2013 forms
 • Additional SharePoint Features and Services
 • Lessons and Labs:
 • • Using PowerShell Sample Scripts
 • • SharePoint 2013 3rd Party Solutions and AddOns

Expected knowledge: Znalosti na úrovni předchozího kurzu - Microsoft Sharepoint 2013 - instalace a údržba (MSSP3)

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: