MENU
Introduction
CoursesCourses
Microsoft SharePoint 2013 for Power Users
Interest in course

Microsoft SharePoint 2013 for Power Users (MSSP1)

Tento třídenní kurz přináší SharePoint profesionálům komplexní pohled na možnosti a scénáře využití platformy SharePoint z pohledu koncového uživatele, znalosti potřebné pro tvorbu nových řešení a řadu praktických doporučení a zkušeností, umožňujících vytěžit z dané technologie maximum.
Seznámíme se mimo jiné s principy fungování a architekturou SharePoint, zásadami pro tvorbu logické struktury portálů a webů, nástroji a funkcemi pro správu firemního obsahu, s možnostmi využití předpřipravených šablon seznamů, knihoven a webů, tvorbou vlastních šablon a integrací s aplikacemi Microsoft Office.
Autorem kurzu je Kamil Juřík, lektor školicího střediska PC-DIR a jediný držitel prestižního ocenění Microsoft MVP v kategorii SharePoint Server v ČR.

Po absolvování tohoto kurzu získáte:
   • Ucelený přehled o možnostech využití platformy SharePoint 2013 pro tvorbu praktických řešení
   • Pochopení principů práce se stavebními prvky platformy SharePoint, jako jsou weby, seznamy a knihovny
   • Jasnou představu o možnostech tvorby logické struktury SharePoint portálů
   • Znalosti a schopnosti potřebné pro tvorbu řešení pro správu a sdílení obsahu
   • Přehled o možnostech integrace SharePoint webů a aplikací z rodiny Microsoft Office

The course is included in the following category: Aplikační a serverové službySharePoint
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Introducing SharePoint 2013
 • • Understanding the purpose of intranet-based collaborative systems and tools
 • • SharePoint 2013 benefits and concepts
 • • SharePoint 2013 architecture and design Best Practices
 • SharePoint Navigation and User Interface Concepts
 • • SharePoint Web interface navigation
 • • Becoming familiar with the SharePoint ribbon
 • • Using SharePoint in multilingual environment
 • Portal Architecture Best-Practices
 • • Designing logical portal structure using Web Applications, Site Collections and Sites
 • • Sites vs. Site Collections
 • • Creating Web Applications, Site Collections and Sites
 • • Managing Content Databases
 • • Using Alternate Access Mappings
 • • Out-of-the-box site templates
 • SharePoint Lists and Libraries
 • • Using out-of-the-box lists and libraries
 • • Adding lists and libraries to Sites
 • • Adding list & item metadata
 • • Creating custom list views
 • • Exposing lists and libraries via Web Parts
 • • Creating custom site templates
 • Records Management
 • • Working with Content Types
 • • Check-in and check-out process
 • • Content approval process
 • • Item versioning
 • • Recovering deleted content with the Recycle Bin
 • Site Mailboxes
 • • Site Mailboxes overview (video demonstration)
 • • Requirements
 • Microsoft Office 2013 integration
 • • Setting up alerts and RSS feed
 • • Working with SharePoint offline using SkyDrive Pro and Microsoft Outlook 2013
 • • Using Office Web Apps
 • SharePoint Blogs & Wikis
 • • Understanding blogs and wikis
 • • Creating and managing wiki content
 • • Creating and managing content in blogs using Word 2013 and Live Writer 2012
 • Securing SharePoint Content
 • • Managing Site Collection Administrators
 • • Understanding the out-of-the-box SharePoint groups and permission levels
 • • SharePoint security architecture: inheritance and security trimming
 • • Managing list & list item permissions
 • • Managing inheritance and securing individual items
 • Using SharePoint Designer 2013
 • • SharePoint Designer 2013 overview
 • • Managing list and libraries
 • • Managing Content Types and Site Columns
 • • Designing & managing workflows with SharePoint Designer 2013

Expected knowledge: Základní přehled o platformě Microsoft SharePoint a jejích stavebních prvcích - seznamy, knihovny, weby

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: