MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Access - seznámení s jazykem VBA a dotazováním
Interest in course

MS Access - seznámení s jazykem VBA a dotazováním (MSA3)

Kurz je vhodný pro uživatele, kteří mají zkušenosti s jinými databázemi a programováním a chtějí se rychle seznámit se základy jazyka VBA a možnostmi dotazování v prostředí programu MS Access. Kurz probírá daná témata velmi rychle a předpokládá orientaci účastníků v této problematice na jiných platformách. Pro začátečníky je vhodnější absolvování kurzů MSVBA a/nebo MSA4.

The course is included in the following categories: Kancelářské aplikace
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Databázový systém Access a jeho možnosti programování
  • Realizace maker - definice makra, stručný přehled jazyka maker, vytvoření nového makra, používání maker
  • Vytváření akčních tlačítek s průvodci - použití průvodce, možné akce na vytvoření průvodcem
  • Editace kódu tlačítka - tvorba a úpravy kódu tlačítka, ochrana kódu před chybami
  • Úvod do jazyka Visual Basic for Applications (VBA)
  • Objekt Recordset - definice, typy a vytvoření objektu, použití objektu Recordset (přístup k datům v databázi; přidání, úpravy, mazání, vyhledávání a filtrace záznamů)
  • Práce s daty pomocí dotazů - dotazy (queries), seznámení s jazykem SQL, dotazy jako zdroje dat
  • Příkazy DoCmd - definice DoCmd příkazů, použití příkazů v kódu

Expected knowledge:
Znalost databázové aplikace MS Access na úrovni kurzů MSA1 a MSA2
Znalost dotazů v jazyce SQL

The price includes books in the value of: 350 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: