MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování 16bitových mikrokontrolérů řady PIC24
Archive Interest in course

Programování 16bitových mikrokontrolérů řady PIC24 (MIC4)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady PIC24, konkrétně PIC24FJ128GA204. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériové komunikační jednotky. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD. Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

The course is included in the following category: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace)
  • Základní vlastnosti mikrokontroléru PIC24FJ128GA204
  • Vývojové prostředí MPLAB X, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů
  • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka)
  • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu
  • Maticová klávesnice
  • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení
  • Timer - popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem)
  • Řádkový LCD displej a jeho obsluha. Jednotky Input Capture/Output Compare
  • Sériové kanály, popis, registry, příklady

Expected knowledge:

Time schedule: 9:00 - 17:00


Course dates:

This course is no longer in our offer. For more information or if you are interested in contact us at skoleni@pcdir.cz or phone +420 543 533 610.