MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování mikrokontrolérů řady PIC
Interest in course

Programování mikrokontrolérů řady PIC (MIC3)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady PIC, konkrétně PIC16F628A. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériové komunikační jednotky. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

The course is included in the following category: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru PIC16F628A (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí MPLAB X, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Timer 0, 1, 2, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 1, popis režimů, registry.
 • Sériový kanál, popis, registry, příklady.

Expected knowledge:

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.