MENU
Introduction
CoursesCourses
Adobe Dreamweaver - webdesign efektivně i efektně - pro pokročilé
Interest in course

Adobe Dreamweaver - webdesign efektivně i efektně - pro pokročilé (MDW2)

V kurzu se naučíte využívat Dreamweaver prostřednictvím případové studie takovým způsobem, který vám v budoucnu umožní vytvářet a spravovat WWW stránky na úrovni středně i velmi rozsáhlých projektů.

The course is included in the following category: WebTvorba webových stránek / aplikací
Adobe Systems Software Ireland Ltd.

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Návrh projektu – co udělat ať to vypadá a funguje
  Struktura – horizontální nebo vertikální, technologie – dynamická a statická, design – barvy a písmo, layout – struktura, technologie, design
 • Pracovní prostředí
  Definování místních stránek, editace definic
 • Layout – možná řešení
  Tabulky, rámce, vrstvy, CSS
 • Extensions aneb tuning Dreamweaveru
  Co jsou a k čemu jsou dobré, kde je nalézt, instalace, používání
 • MENU – cesta k srdci uživatele vede vaším webem
  Volba MENU vzhledem ke struktuře, volba umístění, volba technologie, text, css, grafika, flash
 • Behaviors aneb výchova webu prostřednictvím Dreamweaveru
  Co to je Behaviors, kde a kdy je využívat, chování webu efektivně
 • Vnořený a plovoucí obsah – Layers nebo iFrames?
  Layers – co to je a kde používat, iframes - co to je a kde používat, výhody a nevýhody těchto řešení, implemetace do stránky
 • Uživatelská interaktivita – když si hraje nezlobí
  Formuláře pro pokročilé - ormulářová pole, data do emailu, implementace
  Rollover, editace stavového řádku
 • Knihovny – vždy vše při ruce
 • Práce s kódem
  Title – efektivní využití, META – jak na na vyhledávače a standardy, editace kódu, kontrola kódu, hromadné změny
 • Publikování webu
  FTP, jak to vypadá na webhostingu, přenos DW FTP klientem, přenos externím FTP klientem

Expected knowledge: základy práce s Adobe Dreamweaver, základy práce s Adobe Photoshop, základy HTML, povědomí o CSS

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: