MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
Interest in course

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

The course is included in the following category: ProgramováníJAVA
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Expected knowledge: Základy programováni v jazyku JAVA

The price includes books in the value of: 600 CZK

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: