MENU
Introduction
CoursesCourses
Programovací jazyk Go
Interest in course

Programovací jazyk Go (GO1)

V tomto kurzu se seznámíme s relativně novým a stále používanějším programovacím jazykem Go vyvinutým společností Google. Tento jazyk umožňuje překlad do nativního kódu, takže výsledkem by měly být rychlé a paměťově nenáročné aplikace, které lze navíc snadno škálovat. Současně se ovšem Go v některých základních ohledech od nízkoúrovňových jazyků liší, například existencí automatického správce paměti (GC), takzvanými gorutinami a kanály.

The course is included in the following category: Programování
Google

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Úvodní informace o jazyku Go
 • Důvod vzniku Go, stručná historie jazyka
 • Vývojové prostředí, textový editor a jejich nastavení
 • Datové typy
 • Rozhraní, metody, gorutiny a kanály
 • Konstrukce pro řízení běhu programu
 • Tvorba balíčků
 • Vývoj síťových aplikací
 • Testování aplikací
 • Jednotkové testy
 • Behaviorální testy

Expected knowledge: .

Time schedule: 09:00 -16:00


Course dates:

No dates are listed.