MENU
Introduction
CoursesCourses
Úvod do elektronického vzdělávání
new Interest in course

Úvod do elektronického vzdělávání (ELE1)

Školení je určené pro zájemce o elektronické vzdělávání. V průběhu školení se seznámíte se základními pojmy a charakteristikami elektronického vzdělávání. Získáte informace o výhodách a slabinách, budete umět identifikovat různé aspekty, které ovlivňují úspěšnost nasazení do elektronického vzdělávání v prostředí komerční instituce. V diskuzi se zaměříme na získání přehledu o dostupných softwarových řešeních. Budete vědět, jaká kritéria definovat při výběru konkrétního softwarového řešení. Nezapomeneme ani na aktuální trendy elektronického vzdělávání a povíme si o důležitosti standardů.

The course is included in the following category: Výukové systémy a e-learning
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 1 day

Contents of the course:

 • Charakteristiky distančního vzdělávání, charakteristika e-learningu, elektronické vzdělávání
 • Vzdělávání zaměřené na studenta
 • Role učitele v elektronickém vzdělávání
 • Různé aspekty elektronického vzdělávání
 • Elektronické vzdělávání v komerční sféře a na různých stupních školství
 • Standardy
 • Trendy, MOOCs
 • VLE (Virtual Learning Environment)
 • Vlastnosti VLE
 • Kritéria výběru vhodného VLE
 • Charakteristika a kritéria výběru sofwarových nástrojů pro tvorbu kurzl elektronického vzdělávání
 • Hodnocení kvality e-learningových kurzů

Expected knowledge: Žádné

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: