MENU
Introduction
CoursesCourses
Bezpečnost počítačových sítí a systémů
new Interest in course

Bezpečnost počítačových sítí a systémů (BPS2)

Kurz poskytne informatikům, vedoucím pracovníkům či jiným zájemcům informace o problematice řízení bezpečnosti v organizaci, tvorbě bezpečnostní politiky, její implementaci a testování.

The course is included in the following category: Bezpečnost IT

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Požadavky na bezpečné informace, běžné bezpečnostní mechanizmy a strategie jejich implementace.
  • Řízení přístupu, identifikace, autentizace a autorizace. Způsoby přidělování autorizačních práv.
  • Škodlivý kód - malware, počítačový vir, počítačový červ, spam, hoax, logická bomba, tojský kůň, adware, keylogger, sniffer, spyware
  • Sociální inženýrství a ochrana před sociotechnikami.
  • Řízení bezpečnosti v organizaci, analýza rizik a bezpečnostní politika
  • Plán zajištění kontinuity provozu (Business Continuity Plan)
  • Plán obnovy po pohromě (Disaster Recovery Plan)

Expected knowledge: Všeobecná znalost informačních technologií a základní terminologie z oblasti bezpečnosti.

Time schedule: 09:00-17:00


Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: