MENU
Introduction
CoursesCourses
Internetový Kurz profesního růstu analytika AM ADVANCED
new Interest in course

Internetový Kurz profesního růstu analytika AM ADVANCED (AMAD)

Nabízíme unikátní distanční e-learningový kurzu s názvem „Kurz profesního růstu analytika AM ADVANCED“. Kurz je veden zkušeným konzultantem RNDr. Iljou Kravalem.
Kurz je organizován tzv. distanční formou, tj. pomocí aplikace přes internet. Díky tomu pracovník po dobu intenzivního vzdělávání neopouští prostředí své firmy anebo domova. Není vázán ani žádným konkrétním dnem či hodinou, čas školení probíhá podle jeho osobní volby. To je velkou výhodou jak pro něj, tak i pro firmu. Nevznikají ani žádné další doprovodné náklady na školení (cestovné, ubytování aj.). Díky tomu, že pracovník nikam neodjíždí, neztrácí žádný čas mimo prostor firmy a ani rodiny.
Na konci kurzu obdrží účastníci certifikát o absolvování tohoto kurzu.

The course is included in the following categories: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Výukové systémy a e-learning
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Kurz je veden interaktivní distanční formou přes internet, takže účastník jej může postupně absolvovat kdekoliv a kdykoliv podle vlastního uvážení (třebas i každou neděli večer, pokud chce). Kurz je poměrně dost obsáhlý, takže jeho prezenční forma je vyloučena.
  • Odhadem lze počítat s 3-5 hodinami týdně, které by měl účastník kurzu věnovat
  • Kurz je rozdělen do jednotlivých témat neboli kapitol. Po přihlášení do aplikace na internetu se účastníkovi zobrazují pokyny ke studiu a testy jednotlivých kapitol. Základním studijním materiálem kurzu AM ADVANCED je kniha "Analytické modelování IS pomocí UML v praxi". Uvedená kniha je pro absolvování kurzu úplně dostatečná.
  • Každá kapitola je ukončena testy v tzv. učebním režimu, tj. nad otázkami se průběžně diskutuje, probírá se spousta příkladů, které nejsou v knize uvedeny. Díky těmto testům jsou účastníci nuceni nejenom si probrat velmi důkladně studijní materiály, ale také si procvičí a poté ověří své znalosti a dovednosti v oblasti analytického modelování.
  • Součástí kurzu je diskusní fórum daného běhu kurzu, kde účastník může klást otázky školiteli anebo diskutovat s ostatními účastníky k tématům a otázkám. Do diskusního fóra mají přístup všichni účastníci daného běhu kurzu včetně školitele, účastníci vystupují pod anonymními nicky.
  • Na konci kurzu absolvent získá certifikát o absolvování školení.
  • Kurz je nabízen na internetu pro firmy a jednotlivce. Maximální počet účastníků je stanoven na 15. Toto omezení je dáno snahou o kvalitní individuální přístup ke každému z nich.
  • Po uzávěrce se běh spustí a účastníci dostanou přístup k aplikaci na internetu a začnou plnit úkoly kurzu.
  • Datum ukončení kurzu je stanoveno v rozmezí 2 měsíců od zahájení v závislosti na průběhu kurzu.

Expected knowledge:

.

Course dates:

No dates are listed.