MENU
Vorwort
Kurse
Přehled databázového systému MySQL
Interesse für den Kurs

Přehled databázového systému MySQL (SQL5)

Tento jednodenní kurz je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří již mají zkušenosti s jiným databázovým systémem a chtějí se seznámit s platformou MySQL, jejími možnostmi, rozdíly, administrací a dotazováním.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

  • Proč volit MySQL
  • Úvodní konfigurace serveru MySQL - program WinMySqlAdmin, seznámení s ukázkovou databází, syntaxe zadávání příkazů z klienta MySQL, editor příkazového řádku
  • Administrace serveru - adresář dat, souborový systém, stavové soubory, protokoly, oprávnění v MySQL, hesla, účty
  • SQL v MySQL - základní příkazy SQL (Select, Insert, Update, Delete), proměnné SQL, agregační dotazy, získávání informací z více tabulek
  • MySQL - datové typy, operátory, výrazy, konverze, manipulační akce s databází a tabulkami, indexy, spojení (joins), poddotazy, uniony, operace nad více tabulkami
  • Transakce, nevlastní klíče a referenční integrita, fulltextové vyhledávání, optimalizace dotazů, rozdíly proti jiným databázím

Erforderliche Kenntnisse: Znalosti a zkušenosti s jiným databázovým systémem

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 500 CZK

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.