MENU
Vorwort
Kurse
Správce operačních systémů a sítí
Interesse für den Kurs

Správce operačních systémů a sítí (RK3)

Absolvent kurzu ovládá administraci systému MS Windows 2003, dále absolvent ovládá vše týkající se Serveru včetně správy uživatelů, systému souborů, zabezpečení, tiskáren, webu, zálohování, sdílení a konfigurace profilů. Absolvent umí instalovat, konfigurovat a spravovat vnitropodnikový poštovní systém MS Exchange Server 2003 a umí instalovat a spravovat aplikace v balíku MS IIS. Také umí instalovat, konfigurovat, zavádět, monitorovat a odstraňovat problémy klientského OS Windows.
Absolvent ovládá principy TCP/IP na jejichž základě umí konfigurovat, sítě, podsítě, router, DHCP, ARP, WINS, DNS, přenos dat FTP, SNMP, vzdálený tisk, ladit výkon, diagnostikovat a řešit problémy TCP/IP v sítích Windows.
Absolvent také zná obecné principy ochrany privátních sítí před útoky z Internetu a konkrétní bezpečnostní prvky a způsoby jejich uplatnění.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Sítě a síťové technologie
Ostatní

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 22 days

Kursinhalt:

 • MS Windows Server 2008 - základy administrace (W2K81)
 • Absolvent modulu se orientuje v základech administrace systému MS Windows Server 2008. Ovládá základní principy a techniky správy serverů na platformě Microsoft, včetně správy uživatelů, systému souborů, zabezpečení, tiskáren, webu, zálohování, sdílení a konfigurace profilů.
 • MS Windows Server 2008 - pro pokročilé správce sítě (W2K82)
 • Absolvent modulu ovládá pokročilé techniky administrace systému MS Windows Server 2008. Podrobně ovládá problematiku správy Active Direktory i v rozsáhlých infrastrukturách.
 • TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server 2003/2008 (TCP)
 • Absolvent modulu ovládá konfiguraci a principy TCP/IP - podsítě, DHCP, ARP, WINS, DNS, přenos dat FTP, SNMP, vzdálený tisk. Umí ladit výkon, diagnostikovat a řešit problémy v sítích TCP/IP.
 • Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu (IN5)
 • Absolvent modulu ovládá obecné principy ochrany privátních sítí před útoky z Internetu a konkrétními bezpečnostními prvky a způsoby jejich uplatnění.
 • MS Windows XP - implementace a konfigurace (WXP3)
 • Absolvent modulu umí implementovat MS Windows XP Professional a to včetně vzdálené instalace (RIS) používané v rozsáhlých firemních sítích. Dále umí monitorovat, diagnostikovat a odstraňovat problémy OS Windows XP.
 • MS Internet Information Server pro správce
 • Absolvent modulu umí provádět instalaci, konfiguraci a správu aplikací v balíku MS IIS.
 • MS Exchange Server - implementace a administrace (MSX1)
 • Absolvent modulu umí instalovat, konfigurovat a spravovat vnitropodnikový poštovní systém MS Exchange Server.

Erforderliche Kenntnisse: dobrá znalost práce na PC na uživatelské úrovni

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.