MENU
Vorwort
Kurse
Obsluha osobního počítače
Interesse für den Kurs

Obsluha osobního počítače (RK2)

Kurz určený začátečníkům v práci s počítačem. Naučíte se v něm orientovat v OS Windows, používat kancelářské programy MS Office, osvojíte si základy práce s nejpoužívanějšími grafickými programy a seznámíte se se světovou síti Internet.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Základy ovládání PC
Ostatní

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 10 days

Kursinhalt:

 • Úvod do IT, seznámení s počítačem
 • Úvod do Informačních technologií, počítače. Nastavení počítače, počítačové viry, počítačové sítě, multimédia. Hardware - externí počítačové vybavení. Software - operační systémy a programy na PC.
 • MS Windows, práce s operačním systémem
 • Orientace v prostředí MS Windows a základní principy jeho ovládání, práce s klávesnicí a myší. Soubor a adresář, jejich struktura a práce s nimi, sdílení, dokumenty, fonty. Hlavní panel a jeho vlastnosti.
 • MS Word, práce s textem
 • Základní obsluha textového editoru MS Word, pracovní okno, výběr a pohyb v textu. Práce se soubory, psaní a formátování textu a odstavce, formátování dokumentu, tisk.
 • MS Excel, práce s tabulkani
 • Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel, práce se souborem, sešity a datovými soubory. Úpravy tabulky, přizpůsobení pracovního prostředí, identifikace buněk, oblastí a sešitů. Vzorce, funkce, grafy, tisk.
 • MS Outlook, elektronická pošta a diář
 • Seznámení s programem MS Outlook, pracovní plocha MS Outlook. Elektronická pošta - výhody a využití, odesílání a příjem pošty, přílohy. Odesílání pošty z jiných aplikačních programů, automatický podpis.
 • Služby Internetu
 • Internet - historie a využití internetu, funkce. Číselná a jmenná adresa. Základní pojmy - browser, Chat, E-mail, HTML, FAQ, atd. Služby dostupné v Internetu, etika práce, bezpečnost. MS Internet Explorer - práce s programem.
 • MS PowerPoint, tvorba prezentací
 • Pracovní prostředí MS PowerPointu. Vytvoření prezentace pomocí průvodce, zobrazení prezentace. Práce se soubory, zobrazení, práce s textem, práce s grafickými objekty. Promítání prezentace, tisk.
 • MS FrontPage, tvorba WWW stránek
 • Tvorba HTML stránek v MS FrontPage - úvod, popis prostředí, základy jazyka HTML. Práce s textem a obrázky, odkazy, záložky, tabulky. Vytváření nového WEBu - import, šablony a průvodci. Správa website.
 • CorelDRAW, základy počítačové grafiky
 • Popis, ovládání, práce se soubory. Vytváření základních grafických objektů, nastavení stránky, nástroje. Práce s textem, zobrazení dokumentů. Manipulace s objekty, editace, barvy a výplně. Export a import.
 • Adobe Photoshop, digitální zpracování fotografií
 • Principy zobrazování a editace rastrů (bitmap). Nejčastější formáty, jejich použití, výhody a nevýhody. Ovládání programu, práce s nástroji. Základy práce s vrstvami a kanály, filtry a efekty.
 • MS Access, práce s databázemi
 • Struktura databáze - základní pojmy, příklady databází. Orientace v prostředí programu, vkládání a úpravy dat, vyhledávání a filtrace. Použití a tvorba dotazů. Úpravy a tvorba formulářů, sestavy.
 • Praktické příklady. Závěrečné testy

Erforderliche Kenntnisse: žádné předchozí zkušenosti s prací na PC

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 500 CZK

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.