MENU
Vorwort
Kurse
Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
Interesse für den Kurs

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave (PY2)

.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

  • Úvodní informace o BDD (behavior-driven development)
  • Základy jazyka Gherkin používaného pro specifikaci testovacích scénářů
  • Instalace knihovny Behave
  • Zápis jednotlivých testovacích scénářů
  • Specifikace výchozích podmínek
  • Objekt s kontextovými informacemi
  • Použití tabulek
  • Pokročilejší operace podporované knihovnou Behave

Erforderliche Kenntnisse: Znalosti na úrovni základního kurzu

Zeitplan: 09:00 - 17:00


Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: