MENU
Vorwort
Kurse
Objektově orientované programování v PHP
Interesse für den Kurs

Objektově orientované programování v PHP (PHP3)

Cílem absolvování kurzu je seznámení se strukturou objektů v PHP a jejich využitím v programování webových aplikací. Úvod k využití návrhových vzorů.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: WebTvorba webových stránek / aplikací
ProgramováníPHP
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Základy OOP - definice objektově orientovaného programování (dále jen OOP)
 • Dědičnost - tvorba tříd a aplikace dědičnosti
 • Viditelnost - atributy (vlastnosti) a metody (public, protected a private)
 • Statické vlastnosti a metody, klíčové slovo final - ochrana rodičovských tříd
 • Speciální metody - destruct, clone a construct, autoloading - automatické nahrávání tříd
 • Objektové konstanty, perátor dvojitá dvojtečka - oblastní operátor
 • Objektové rozhraní - šablona vzoru, abstraktní třída - definice a její vlastnosti
 • Vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • Vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
 • Přetěžování - definice a použití této metody
 • Iterace (opakování) - přístup k objektům jako k polím
 • Typová kontrola - definice a použití této metody
 • Porovnávání a identita, magické metody - definice a použití této metody
 • Operátor instanceof - definice a použití
 • Dereference objektů - definice a použití této metody
 • Funkce pro spolupráci s OOP
 • Využití OOP v praxi - možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování v PHP
 • Výjimky v OOP - PHP a využívání výjimek, ošetření chyb
 • Standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
 • Fluent Interfaces - plynulé rozhraní neboli řetězcovité volání (definice a použití)

Erforderliche Kenntnisse: Základy programování, ideální je základní znalost PHP na úrovni kurzu PHP.

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 250 CZK

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: