MENU
Vorwort
Kurse
Procesní řízení
Interesse für den Kurs

Procesní řízení (PCR)

pro převážně výrobní manažery, kteří chtějí zkvalitnit svoji výrobu: zvýšit kvalitu, zkrátit průběžnou dobu, snížit náklady s cílem naučit výrobní manažery pracovat s moderními metodami řízení výroby jako jsou Just In Time, KANBAN.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Manažerské kurzy
Manažerské kurzyProjektové a procesní řízeníProcesní řízení
Ostatní

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • definice základních pojmů: proces, vlastník procesu, průběžná doba
  • sestavení procesní mapy
  • simulace procesů: hra „Just In Time“
  • jak provést změnu, řízení změn
  • skladba průběžné doby výrobku
  • Time Based Management
  • Supply Management

Erforderliche Kenntnisse:

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.