MENU
Vorwort
Kurse
Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení
new Interesse für den Kurs

Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)

Tento kurz ukazuje účastníkům možnosti kompletního Business Intelligence (BI) řešení na platformě Microsoft SQL Server. Na kurzu je probírán framework ETL pro plnění datového skladu (Data Warehouse - DW), tvorba analytických modelů, optimalizovaný reporting a správa celého řešení. Pro školení je primárně využito SQL Serveru 2012/2014, ale většina probíraných principů je platná i pro SQL Server 2008/2008R2 a na školení jsou zmiňovány rozdíly při implementaci na jednotlivých verzích.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2005/2008
DatabázeMicrosoft SQLMS SQL
Microsoft

Kursstufe: expert

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

 • Návrh datového skladu DW
 • - logický návrh schématu datového skladu
 • - víceúrovňová řešení, výhody/nevýhody
 • - fyzický návrh datového skladu, indexy, partitioning
 • Plnění DW a ETL framework
 • - co je ETL
 • - procedurální přístup
 • - SQL Server Integration Services
 • - kombinovaný přístup
 • - aplikace SCD v dimenzích
 • - plnění faktových tabulek
 • Tvorba analytických modelů
 • - SQL Server Analysis Services
 • - Multidimenzionální model
 • - Úvod do MDX jazyka
 • - PowerPivot a úvod do jazyka DAX
 • - Tabulární model SSAS
 • Prezentační vrstva a reporting
 • - SQL Server Reporting Services
 • - tvorba grafických reportů
 • - nasazení na web
 • Správa celého řešení
 • - automatizace
 • - zabezpečení
 • - pravidelná údržba

Erforderliche Kenntnisse:
Znalosti a zkušenosti odpovídající certifikaci MCSA: SQL Server
Znalosti a zkušenosti s implementací datových modelů a reportů v SQL serveru
Znalosti a zkušenosti s MS SQL Analysis Services, Reporting Services

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.