MENU
Vorwort
Kurse
MS Access - seznámení s jazykem VBA a dotazováním
Interesse für den Kurs

MS Access - seznámení s jazykem VBA a dotazováním (MSA3)

Kurz je vhodný pro uživatele, kteří mají zkušenosti s jinými databázemi a programováním a chtějí se rychle seznámit se základy jazyka VBA a možnostmi dotazování v prostředí programu MS Access. Kurz probírá daná témata velmi rychle a předpokládá orientaci účastníků v této problematice na jiných platformách. Pro začátečníky je vhodnější absolvování kurzů MSVBA a/nebo MSA4.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Kancelářské aplikace
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

  • Databázový systém Access a jeho možnosti programování
  • Realizace maker - definice makra, stručný přehled jazyka maker, vytvoření nového makra, používání maker
  • Vytváření akčních tlačítek s průvodci - použití průvodce, možné akce na vytvoření průvodcem
  • Editace kódu tlačítka - tvorba a úpravy kódu tlačítka, ochrana kódu před chybami
  • Úvod do jazyka Visual Basic for Applications (VBA)
  • Objekt Recordset - definice, typy a vytvoření objektu, použití objektu Recordset (přístup k datům v databázi; přidání, úpravy, mazání, vyhledávání a filtrace záznamů)
  • Práce s daty pomocí dotazů - dotazy (queries), seznámení s jazykem SQL, dotazy jako zdroje dat
  • Příkazy DoCmd - definice DoCmd příkazů, použití příkazů v kódu

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost databázové aplikace MS Access na úrovni kurzů MSA1 a MSA2
Znalost dotazů v jazyce SQL

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 350 CZK

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: