MENU
Vorwort
Kurse
Školení Moodle pro administrátory
new Interesse für den Kurs

Školení Moodle pro administrátory (MOOD4)

Školení administrátorů se zaměřuje na úkony přímo v samotném systému, jako je například definování proměnných, tvorba kategorií, výchozí nastavení kurzů, správa uživatelů, základy témat, instalace a odinstalace modulů a bloků, práce se systémovými záznami (monitoring), vytváření sestav (reportů). Školení nezahrnuje administraci vlastního serveru, jako je například správa databáze nebo webového serveru.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Výukové systémy a e-learningMoodle
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

 • Analýza požadavků systému Moodle na server
 • Instalace systému Moodle
 • Popis struktury Moodle. Orientace v administrátorské části
 • Nastavení vzhledu Moodle, definování šablony, jazykových a regionálních nastavení, úprava překladu, úloha titulní stránky, nastavení titulní stránky
 • Nastavení kalendáře, HTML editoru, nastavení domovské stránky uživatelů
 • Systém rolí a uživatelských účtů, metody ověřování uživatelů, rizika spojená s uživatelskými účty, definování rolí a oprávnění, hromadná správa uživatelských účtů
 • Vytváření kategorií kurzů, přidání role do kategorie, správa kategorií
 • Vytváření kurzu a přidělování oprávnění k nim, zálohování a obnovení kurzů ze zálohy, výchozí nastavení kurzů
 • Konfigurace e-mailové komunikace, nastavení cest k externím knihovnám a souborům, konfigurace HTTP protokolu, správa sezení, režim údržby
 • Instalace, odinstalace a konfigurace modulů, bloků, filtrů
 • Přehled záznamů, statistik, generování výstupů
 • Možnosti aktualizace Moodle
 • Experimentální moduly Moodle

Erforderliche Kenntnisse: Základní znalost prostředí Moodle

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: