MENU
Vorwort
Kurse
Programování mikrokontrolérů řady 8051
Interesse für den Kurs

Programování mikrokontrolérů řady 8051 (MIC1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady 8051, konkrétně ATMEL 89S52. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériového kanálu. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD, sériové sběrnice SPI a I2C.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru AT89S52 (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí KEIL, základní rysy jazyka C51, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Čítače/časovače 0 a 1, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Sériový kanál, popis, registry. Ukázka komunikace.
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 2, popis režimů, registry.
 • Programová obsluha SPI sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Programová obsluha I2C sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Další rysy AT89S52 (řízení spotřeby, POF, WDT).

Erforderliche Kenntnisse:

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.